Projekt "Et Paradis på Als"


Elstrup Mølle er ved at forfalde, og der skal sættes alvorligt ind nu for at redde den fredede mølle. Der skal mange penge til og for at kunne opnå bl.a. tilskud fra fonde, er det ofte en forudsætning, at møllen ikke er i privat eje. Møllens Venner og andre frivillige satte sig derfor for at skaffe kapital til at købe møllen fri, og det lykkes i 2021. I samme ombæring blev "Den selvejende institution Elstrup Mølle og Møllerimuseum" etableret, og fundamentet for møllens fremtid er nu skabt. 


Der er udarbejdet et spændende visionsoplæg, som der arbejdes målrettet for at realisere. Projektet er døbt "Et Paradis på Als", og du kan se mere her på projektets hjemmeside.